slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Škubánek

Škubánek byl odebrán z velmi nevhodných podmínek, celý život byl zavřený v tmavé kobce, bez lidského kontaktu, bez venčení, bez pořádného jídla. Vystrašený, nedůvěřivý trávil roky v kotci. Nyní si užívá své rodiny, miluje děti a od rána do večera by se mazlil...

Charliek

Charliek k nám přišel velmi zanedbaný, podvyživený, zablešený a nešťastný. Nikdo ho nehledal, nikdo ho nechtěl.. Až se na něho usmálo štěstí a odjel do úžasné nové rodiny zde na Moravě.

Ayrin

Ayrin byla zachráněna z cigánské osady těsně před smrtí. V krku měla zarostlý drát, který ji musel být chirurgicky odstraněn, psychicky zlomená, vyděšená z lidské přítomnosti. Po celou dobu u nás dělala obrovské pokroky, ke své nové paničce cestovala do Prahy. Celý život jí lidé ubližovali, ona teď na oplátku lidem pomáhá pomocí canisterapie. 

REX

Rex pásl ovečky na španělských pastvinách, poté však dostal zánět do očka a majitel místo léčby zvolil sklep. Bití se střídalo s kopanci, až Rex kvůli zánětům a špatné péči oslepl úplně. Byl dovezen k nám, veterinárně ošetřen, a v dočasné péči své zachránkyně se dočkal úžasného domova!

LILY

Lily jsme přijali do péče z nevyhovujících podmínek. Je jí kolem 7 let. Při kastraci jí byl též odstraněn velký nádor na mléčné žláze. Po těžkých operačních komplikacích je již v pořádku, i když riziko, že dojde ke komplikacím při dalším zákroku bohužel trvá.

TEREZKA A MATĚJ

Terezku jsme převzali po dohodě se zastupitelstvem obce Nehvizdy do dočasné péče. Medově bílé Terezce jsou cca 3-4 roky a zjistili jsme následně, že čeká štěňátka. Možná i to byl důvod, proč se jí někdo zbavil. Terezce se narodilo 5 štěňátek a bohužel přežil pouze Matějíček. Oběma budeme hledat nové láskyplné domovy.

JENNY

Jenny se narodila r.2008 a porodila několik vrhů štěňat. Byla převzata z nevhodných podmínek a všechno normální bylo pro Jenny naprosto nové. Objevovala chůzi na vodítku, trávu, zvuky města.... V dočasné péči udělala veliký pokrok a dnes je z ní krásná a sebevědomá teriéří holka v nové milující rodině.

MAX

Max je desetiletý pes s hodně zamotanou minulostí. Byl nalezený, majitel se o něj nepřihlásil a tak šel Maxík do adopce. Z adopce byl opakovaně vrácen, protože má komplikovanější povahu. Ale při správném vedení bude skvělým společníkem...Zasloužil by si už klidného a laskavě důsledného páníčka, u kterého by mohl prožít zbývající roky života.

BIBI

Dvouletá nalezená fenka, kříženec jorka...BIBI překonala během hospitalizace parvovirozu a vybojovala naději na lepší život, v současné době v dočasné péči na doléčení

O duši psí...a také té lidské

"Když jsem měl 6 týdnů, koupili jste si mě. Hodně jsem si hrál s dětmi a byl jsem s vámi velmi šťastný. Jak jsem rostl, rostly se mnou i starosti o mě a i můj apetit. Děti si se mnou už nechtěly hrát, a když jsem přiběhl a čekal pohlazení, tak mě odehnali a mnohokrát do mě i koply. Jedno krásné ráno jste mě posadili do auta. Já jsem byl tak šťastný, konečně po dlouhých měsících vidím i něco jiného než naši zahradu. Zastavili jsme na krajnici dálnice. Odhodili jste můj oblíbený míček. Utíkal jsem za ním, ale když jsem se vrátil, vy jste tam už nebyli. Bezradně jsem běhal mezi auty s míčkem v tlamě. Řidiči na mě troubili a našli se i tací, kteří zrychlili, když mě uviděli. Chtěl jsem běžet na kraj cesty, protože jsem se velmi bál. Najednou jsem pocítil silný náraz v boku a víc jsem se nemohl postavit. Z posledních sil jsem se doplazil na kraj cesty. Pokoušel jsem se jít za vámi, ale nedokázal jsem to. Okolo mě byla samá krev. Byla tma, bál jsem se, byla mi zima. Míček jsem ještě stále držel v tlamě, byl jsem si jistý, že se pro mě vrátíte. Marně jsem štěkal, vyl, nikdo se u mě nezastavil. Po dlouhých hodinách u mě zastavilo auto, a nehledíc na krev a bláto mě cizí člověk uložil do svého auta. Když auto zastavilo, běžel k nám muž v bílém plášti. Jen smutně zakroutil hlavou. Můj nový pán, který mě znal  15 minut mě objal a velmi plakal. V tu chvíli jsem pustil míček, abych mu oblízal ruku a vyjádřil mu svoje "DĚKUJI". Potom jsem usínal a naposledy jsem zaslechl jak můj nový pán pláče. Už se nebojím, nic mě nebolí a není mi zima" Zemřel jsem ". Možná kdyby jsem  nerozhryzal bačkory tak hodně, mohl jsem ještě žít ...

Duhovy_most7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Včera v noci jsem se přišel na Tebe podívat.
Našel jsem Tě tvrdě spát, ale viděl jsem, že jsi brečela.
Olízl jsem Ti slzu a tiše, tiše kňučel.
" To jsem já, neopustil jsem Tě, jsem v pořádku, nic mi nechybí, jsem tady "
Byl jsem u Tebe, tak blízko, u snídaně, pozorujíc, jak naléváš čaj.
Mnoho krát Ti ruka sklouzla pod stůl, kde sedával jsem já.
Bolí to, já vím.
Byl jsem s Tebou, u mého hrobu, pečuješ o něj s takovou láskou.
Chci abys věděla, že já tam neležím.
Šel jsem s Tebou domů, díval jsem se, jak těžce zvedáš klíč.
Jemně jsem dal své tlapky na Tebe a řekl," to jsem já "
Vypadala jsi tak unaveně, když jsi klesla do křesla.
Tak jsem se snažil, abys věděla, že jsem u Tebe.
Je krásné, být tak blízko, každý den a říkat Ti
" NIKDY JSEM NEODEŠEL "
Seděla jsi tak potichu, pak jsi se usmála, vím,že jsi to věděla.
V tom klidu večera jsem byl tak blízko u Tebe.
Den je u konce.
Já se dívám, jak zíváš.
" Dobrou noc, Bůh Ti žehnej, uvidíme se ráno "
Já budu hlídat Tvůj spánek, Tvé sny.
A až přijde čas, přijdu si pro Tebe.
Budu spěchat Tě přivítat.
Ty a já, budeme stát bok po boku.
Tak, jak káže psí zákon, tak jak káže láska.
Je tolik věcí, co Ti chci tady ukázat.
Buď trpělivá, paní má, ještě dlouhá je Tvoje cesta.
Pak přijdeš Domů a já budu s Tebou NAVĚKY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duhovy_most8

Vzkaz od psa pro člověka
Můj život trvá 10 – 15 let. Každé odloučení od tebe mi způsobí smutek. Pamatuj: Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš. Důvěřuj mi! Nikdy tě úmyslně nezklamu. Nezlob se na mě a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele, zábavu, já mám jen Tebe. Mluv se mnou, i když slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším Tvůj hlas. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám. Pokud jsem někdy při práci špatný nebo líný, uvažuj, že mi například není dobře, nebo že jsem unavený. Starej se o mě, pokud jsem starý, i ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou, s Tebou je pro mě všechno lehčí. Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti, skonči mé trápení včas, jen tě prosím – ZŮSTAŇ V TÉ CHVÍLI SE MNOU!

                                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud jsi někdy měl rád nějaké zvíře, pak máš ve svém životě tři dny, na které nikdy nezapomeneš.

Ten první je šťastný a blažený den, kdy sis přinesl domů nového kamaráda. Mohls strávit spoustu týdnů volbou druhu. Mohl ses vyptávat na názory mnoha veterinářů a dlouze pátrat po chovateli. Anebo, možná, ses v jediné letmé chvilce mohl rozhodnout pro nějakého bláznivku z útulku, protože cosi v jeho očích ti dosáhlo až do srdce. Ale když sis vyvolené zvířátko přinesl domů a koukal se, jak všechno zkoumá a vyžaduje své místečko v tvém obýváku nebo v předsíni, a když přitom poprvé cítíš, jak o tebe třeba zavadí, vštípí ti to, že sis přinesl tvora s čistou láskou pro spoustu let.

Druhý den přijde o osm, devět, nebo deset let později. Je to den jako kterýkoliv jiný. Obyčejný a ničím výjimečný. Ale přijde překvapující okamžik, kdy se koukneš na svého dlouholetého kamaráda a spatříš věky, tam kde jsi dřív viděl mládí. Spatříš pomalý a uvážlivý krok, tam kde jsi dřív vídal energičnost. Spánek tam, kde dřív byla aktivita. Takže začneš svému kamarádovi přizpůsobovat jídelníček, můžeš mu přidat prášek nebo dva do jídla. A narůstá v tobě strach z blížící se prázdnoty. Tyto nepříjemné pocity budeš mít, dokud konečně nepřijde Třetí den.

A v tento den, když se tvůj kamarád a Bůh nerozhodli pro tebe, budeš ty kvůli svému životnímu kamarádovi vystaven svému vlastnímu rozhodnutí, povede tě přitom tvoje duše. Nejhlubší. Ale ať už zvolíš jakoukoliv cestu, tvůj kamarád tě nakonec opustí a budeš se cítit sám jako jediná hvězda v temné noci.

Jsi li moudrý, necháš slzy volně téct, tak často a tak hojně jak budeš muset. A obyčejně zjistíš, že málokdo z kruhu tvé rodiny či přátel bude schopen pochopit tvůj zármutek, nebo tě utěšit. Ale jestli jsi své zvířátko opravdu miloval, staral se o něj v té spoustě radostných let, najdeš jeho dušičku, menší než je třeba tvoje, bude se zdát, že tě doprovází v osamělých dnech, které přijdou. A ve chvíli, kdy to nejméně čekáš, ucítíš, jak o tvou nohu něco lehounce zavadí. Pohlédneš na místo, kde tvůj drahý, možná nejdražší kamarád lehával - a rozpomeneš se na Tři významné dny. Vzpomínky budou možná bolestné a přinesou ti bolest do srdce.

Jak jde čas, bolest přichází a odchází, žije vlastním životem - odvrhneš ji nebo přijmeš, může tě to pak splést. Když totiž bolest odvrhuješ, skličuje tě. Když ji přijmeš, prohlubuje tvou duši. Tak jako tak pořád je to bolest.

Ale přijde, ujišťuji tě, den čtvrtý. Láska tvých přátel s tebou totiž zůstává, to nemůže nic změnit. Láska, kterou sis zasloužil. Odkaz lásky přátel, kteří nás opustili. Je jenom tvoje. Je to láska, která umožní, abyste se znovu setkali. Láska, která přemůže všechno. Ta láska je totiž Duhový most.

-----------------------------------------------------------------------------------

Báseň na rozloučenou

Netruchli pro mne neb svobodu jsem dostal.
Jdu po cestě, na kterou Bůh mě poslal.
Přiběhl jsem k němu na jeho zavolání,
zavrtěl ocáskem a neměl ani stání.

Nemohl jsem už zůstat ani den,
bych štěkal, hrál si a skotačil jen.
A tak mé hry zůstanou nedohrány,
když klid a mír Bohem mi byly přány.

Vím, že tu po mne zůstane místo prázdné,
nechť naplní je tvé vzpomínky krásné.
Věř, příteli i mně se bude stýskat
po smíchu tvém a po tom, jaks mě vískal.

Nenech se zmoci smutkem svým a žalem,
nechť slunce zítřka hřeje tě svým žárem.
Můj život byl plný, tak mnoho jsi mi dal,
svůj čas, svou lásku, něžnost věnoval.

A jestli se ti čas můj krátký zdál,
proč prodlužovat měl by jej tvůj žal.
Povznes své srdce, svobodu mi přej,
raduj se se mnou, vždyť Bůh to tak chtěl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modlitba při smrti tvého psa

Dobrý Bože,
pro uši těch, kdo nikdy neměli psa,
bude tato modlitba znít podivně,
avšak ty Pane všeho života a Stvořiteli
všeho živého, ty porozumíš.
Mé srdce ztěžklo ztrátou milovaného,
jenž tak pevně patřil do mého života.
To zvíře činilo můj život radostnějším
a tolikrát mě rozesmálo, bylo mou radostí.
Připomínám ti jeho věrnost a lásku
a vím, že se mi bude po něm stýskat.
Tolik mě toho naučil,
co je to přirozenost a jak se nestydět
říci si o pohlazení.
Když jsem se staral o jeho denní potřeby,
zapomínal jsem na vlastní a tak se učil službě druhým.
Nechť mi smrt tohoto Tvého stvoření připomíná,
že jsme všichni smrtelní, ať člověk či zvíře.
A že takový je běh všeho živého.
Nechť spí svůj věčný spánek v Tvé Boží péči,
neboť všechny tvory čeká vysvobození.
Amen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psí král

Vítr se prohání korunami stromů a čechrá psí hřívu,
stojíš jako král a máš v duši velkou sílu.
Prodíráš se trním, však cesta dovedla tě za ním, ptáš se za kým?
Je to psí ráj, kde vládne vlčí duší dvounohý král.
Ty po loukách běháš, skáčeš a dovádíš, života si užíváš ...
Však před velkým mostem se najednou ocitáš a po něm se jednoho dne vydáváš.
Se svými přáteli se setkáváš a ostatním sbohem dáváš.
Vím že je tu psí ráj, své bolesti jsi se vzdal ,praví život si teď užíváš a z nebe Tvůj psí pozdrav je slyšet v dál....
Děkujem ti ,  že tvůj dech nás tu hřál, byl jsi všech psí král

Jak jsi jen mohl -

Když jsem byla štěňátko, zabavila jsem tě svou hravostí a rozesmávala
jsem tě. Nazýval si mě svým děťátkem a přes mnohé rozkousané
boty a jiné pohromy jsem se stala tvým nejlepším přítelem. Vždy,
když jsem byla zlobivá, pokýval si nade mnou prstem a zeptal ses:
"Jak jsi mohla?!" - ale nakonec jsi mi vždy odpustil, povalil jsi mě
na záda a poškrábal na bříšku.

Moje výchova k čistotnosti trvala trochu déle, než jsi předpokládal,
protože jsi byl hrozně zaneprázdněný, ale spolu jsme to zvládli.
Pamatuji si ty noci, když jsem byla přitulená v posteli k tobě,
naslouchajíc tvým tajemstvím a snům a věřila jsem, že život
prostě nemůže být lepší. Chodili jsme na dlouhé procházky, běhali
jsme v parku, jezdili v autě, zastavili se na zmrzlinu (mě jsi dal
jen kornoutek, protože prý zmrzlina není dobrá pro psy) a dřímala
jsem na slunci, když jsem čekala na tvůj příchod domů na konci
dne. Postupně jsi začal trávit víc času v práci a na svojí kariéře
a víc času jsi věnoval hledání lidského partnera. Čekávala jsem
na tebe trpělivě, utěšovala tě, když si měl zlomené srdce a
byl zklamaný, nikdy jsem ti nevyčítala špatné rozhodnutí, vždy
jsem nadšeně vítala tvůj příchod domů a těšila jsem se s tebou,
když ses zamiloval.

Ona, teď tvoje žena, není "pejskař" - ale i tak jsem jí přivítala
v našem domě, snažila jsem jí projevit svou náklonnost a poslouchala
jsem ji.

Byla jsem šťastná, protože ty jsi byl šťastný. Potom přišly
děti a já jsem byla vzrušená spolu s tebou. Fascinovala mě jejich
růžovost, jejich vůně a též jsem se chtěla o ně starat. Ale
ty a ona jste se obávali, že bych jim mohla ublížit a já jsem trávila
většinu času zavřená v jiném pokoji nebo v kleci. Ach, jak jsem
je chtěla milovat, ale stala jsem se "zajatcem lásky". Když vyrostli,
stala jsem se jejich kamarádkou. Věšeli se na mou srst a tahali se
za ní nahoru na své vratké nožičky, strkali mi prstíky do očí,
zkoumali moje uši a dávali mi pusinky na nos. Milovala jsem to všechno
okolo nich a jejich dotyk - přestože tvůj dotyk byl teď takový
ojedinělý - a kdyby bylo třeba, bránila bych je vlastním životem.
Vkrádala jsem se do jejich postelí a poslouchala jejich trápení
a tajné sny a spolu jsme čekali na zvuk tvého auta na příjezdové
cestě. Bývaly časy, že když se tě zeptali, jestli máš psa, ty
jsi vytáhl z peněženky mojí fotku a vyprávěl si jim o mě příběhy.
V posledních letech už jen povíš "ano" a změníš téma.

Už nejsem "tvůj pes", ale "jen pes" a rozčilují tě všechny výdaje
na mě. Teď máš velkou pracovní příležitost v jiném městě
a budete se stěhovat do bytu, kde není dovolené mít zvířata. Udělal
jsi správné rozhodnutí pro svoji rodinu, ale byly časy, když já
byla tvá jediná rodina. Byla jsem vzrušená z cesty autem, když
jsme přijeli k zvířecímu útulku. Bylo tam cítit psy a kočky,
strach a beznaděj. Vyplnil jsi papíry a pověděl: "Vím, že jí
najdete dobrý domov." Pokrčili rameny a věnovali ti bolestný pohled.
Poznali reálnost umístění psa ve středním věku, i když s "papíry".
Musel jsi vyprostit prsty tvého syna z mého obojku, když křičel
"Ne, taťko! Prosím, nenechej je sebrat mého psa!" A já jsem o něj
měla starost; a jakou lekci jsi mu to právě dal o přátelství a
věrnosti, o lásce a zodpovědnosti a o úctě k celému životu? Rozloučil
ses se mnou poplácáním po hlavě, vyhnul ses mému pohledu a zdvořile
jsi odmítl sebrat si můj obojek a vodítko.

Pospíchal jsi, protože jsi měl nějaký termín a teď mám jeden i já.

Když jsi odešel, ty dvě milé paní řekly, že jsi pravděpodobně
o všem věděl několik měsíců dopředu a neudělal jsi žádný
pokus najít mi nový domov. Potřásly hlavou a pověděly: "Jak to
mohl udělat?" Věnují nám tu v útulku tolik pozornosti, kolik jim
to jejich nabitý rozvrh dovolí. Krmí nás, samozřejmě, ale moje
chuť k jídlu se ztratila už před mnoha dny. Nejdřív jsem vyskočila
a pospíchala ke vchodu vždy, když někdo procházel okolo mého kotce,
doufajíc, že jsi to ty, že jsi změnil názor - že to celé byl
jen zlý sen?  a nebo jsem doufala, že to bude aspoň někdo, kdo se
o mě zajímá, někdo kdo mě zachrání. Když jsem si uvědomila,
že nemůžu soupeřit o upoutání pozornosti s hravostí šťastných
štěňat, neuvědomujících si svůj osud, ustoupila jsem do nejvzdálenějšího
kouta a čekala jsem.

Slyšela jsem její kroky, když pro mě přišla na konci jednoho dne
a kráčela jsem za ní uličkou do oddělené místnosti. Velmi tichá
místnost.

Dala mě na stůl, poškrábala za uchem a pověděla mi, abych se nebála.
Srdce mi bušilo v předtuše toho, co přijde, ale míhal se v tom
i pocit úlevy. Zajatec lásky odešel v příběhu dní. Jak už to
mám v povaze, víc jsem se strachovala o ní. Břemeno, které nosí
jí hrozně tíží, a já to vím stejně, jako jsem poznala každou
tvou náladu. Jemně mi oholila přední nohu a slza stekla dolu po
její tváři. Oblízla jsem její ruku stejně, jako jsem byla zvyklá

tebe utěšovat před mnohými roky. Odborně vsunula jehlu do mé žíly.
Pocítila jsem píchnutí a studenou tekutinu proudící do mého těla,
ospale jsem si lehla, podívala jsem se do jejích milých očí a zamrmlala
jsem "Jak jsi mohl?" Možná protože rozuměla mé psí řeči, řekla:
"Je mi to tak líto." Poplácala mě a honem mi vysvětlovala, že je
to její práce zabezpečit, že půjdu na lepší místo, kde mě nebudou
ignorovat, týrat ani zanedbávat, a kde se nebudu muset bránit - místo
plné lásky a světla, tak odlišné od tohoto místa na Zemi. A s
posledním zbytkem mé energie jsem se jí snažila přesvědčit zavrtěním
mého ocasu, že moje "Jak si mohl?" nebylo myšlené na ní. Bylo to
určené tobě, můj milovaný pane, na tebe jsem myslela. Budu na tebe
myslet a čekat navždy. Kéž by ti každý v tvém životě prokázal
takovou věrnost jako já.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESATERO PROSEB PSA

1. Můj život trvá 10-15 let každé odloučení od Tebe znamená pro mne utrpení. Pomysli na to než si mě pořídíš.
2. Dej mi čas porozumět tomu, co ode mě vyžaduješ.
3. Pěstuj si důvěru ve mne – tvou důvěrou já žiji.
4. Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mne za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele – já mám jen Tebe.
5. Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já sice nerozumím, za to však hlasu, kterým se na mne obracíš.
6. Věz, že nezapomenu nikdy, jak se se mnou jednalo.
7. Pomysli, než mne udeříš, že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti Tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji.
8. Než mi při práci mrzutě vytkneš neochotu a lenost, zkus si uvědomit, že mne možná trápí nevhodná strava, snad jsem byl dlouho vystaven slunci, nebo mám již opotřebované srdce.
9. Postarej se o mne, až zestárnu – také Ty budeš jednou starý.
10. Buď se mnou v každé chvíli. Neřekni nikdy: “Ať se to stane v mé nepřítomnosti”. S tebou bude pro mne všechno lehčí…také odchod z tohoto světa, konec mého života, který vždy patřil Tobě. Dovol mi proto odejít s Tvým pohlazením a s Tvými slovy na rozloučenou. Moje věrné oči se i v tomto posledním okamžiku budou otáčet za Tebou a bylo by pro mne velice těžké a smutné kdyby Tě nikde nenašly.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Můj pane,
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda.
Dělám pro Tebe všechno, co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Tvůj dům, vodím nevidomé,
zachraňuji lidi v troskách a lavinách, tahám sáně,
pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů,
snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích pro Tvé zdraví.
Milionkrát vrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za Tvou péči,
abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě, pane,
abys ani Ty mne neopouštěl a nechal mne u sebe dožít ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.